Ventileren en warmte recupereren

Sedert 1 januari 2006  verplicht de EPB-regelgeving de integratie van een ventiltiesysteem in een nieuwbouwwoning of in bij een grote renovatie van uw bestaande woning.

Welke functie heeft het ventileren van uw woning?

Door uw woning te ventileren bekomt men dat er regelmatig verse luchtaanvoer is in de woning zodat vochtplekken en schimmelvorming vermeden worden. Men kan deze problemen ook vermijden door het eenvoudig openzetten van ramen en deuren, maar dat heeft heel wat nadelen zoals o.a. warmteverlies met zich mee.  Bij gecontroleerde ventilatie wordt de woning juist geventileerd en wordt het comfort van de bewoners verhoogd.

ventillatie

Op welk principe berust de ventilatie van uw woonst?

Een goede ventilatie is gebasseerd op de toevoer van verse lucht via de zogenaamde droge ruimtes. Deze droge ruimtes kunnen ondermeer zijn: woonkamer, slaapkamer, speelkamer, eetkamer,...

De doorstroming van lucht in de woning gebeurt via tussenruimtes of doorstroomopeningen voor een goede spreiding in alle vertrekken van uw woning.

De afvoer van de 'vochtige en vervuilde' lucht passeert via de natte ruimtes.

VENTILEREN EN WARMTE RECUPEREREN

Energiebesparing is en blijft een HOT TOPIC

 warmterecuperatie

Om energieverliezen in te dammen, isoleren we onze woning. Isoleren alleen is niet voldoende. Goed ventileren is ook noodzakelijk Ervoor zorgen dat verse lucht aangevoerd wordt en dat schadelijke stoffen, geurtjes en vocht afgevoerd worden. Anders gezegd: dat een woning kan ademen en dat de binnenlucht gezond blijf.

We kennen zo 4 types ventilatiesystemen:

Systeem A:

Dit is het meest eenvoudige systeem. Natuurlijke ventilatie gebeurt via de roosters in vensters en muren,via geopende ramen of via af- en toevoerkanalen. Je kan de ventilatie regelen door roosters en ramen meer en minder te openen of te sluiten. Deze methode heeft als voordeel dat ze geen elektrische energie verbruikt. Daar staat wel tegenover dat er met de afvoer van vuile lucht ook warmte verloren gaat.

Systeem B:

Bij ventilatiesysteem B wordt verse maar koude lucht in de woning gepompt met behulp van ventilatoren. De vervuilde lucht wordt natuurlijk afgevoerd via roosters.

Systeem C:

Dit is het meest courante systeem ventilatiesysteem. De werking is net omgekeerd als bij type B. De vervuilde lucht wordt mechanisch afgevoerd en verse lucht wordt natuurlijk aangevoerd. Dit ventilatiesysteem is te regelen volgens behoefte en makkelijk toe te passen. Grootste voordeel is de beperkte omvang en het minimum aan leidingen. Hierdoor is het systeem makkelijk in te bouwen en kan de kostprijs beperkt worden.

Systeem D:

Balans is het sleutelwoord bij dit systeem. Het evenwicht tussen aan- en afvoer van lucht in de woning. Balansventilatie wordt vrijwel altijd gecombineerd met energierecuperatie. De warmte van de vervuilde lucht wordt teruggewonnen in de ventilatie-unit en overgedragen op de aangevoerde lucht. Dit systeem verhoogt het comfort en levert een besparing op je energiefactuur.

Al deze systemen zijn bedoeld voor permanente ventilatie en niet voor piekventilatie. Piekventilatie zoals bv. Het raam van de slaapkamer ’s ochtends een uurtje openzetten blijft nog steeds absoluut noodzakelijk.

 

 

 

Muermans BVBA

Copyright © 2020. All Rights Reserved.